Standart Kullanıcılar İçin Kullanım Klavuzu

COVID-19 Veritabanı tıp doktorlarının SARS-nCoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 sendromu hakkında eğitilmesi ve bu alanda geliştirilecek yapay zeka modelleri için veri kaynağı olması amacıyla geliştirilmektedir.

Veritabanı çevrimiçi olarak tüm kullanıcılara herhangi bir kısıtlama gözetmeksizin tamamen açıktır ve açık kalacaktır. Anonim verilerden oluşan bu veritabanı sürekli olarak güncellenerek COVID-19 ile ilgili en büyük radyolojik veritabanı olmayı hedeflemektedir.

coviddatabase.org web sayfasına giren ziyaretçiler vaka arşivi sayfasından tüm vakaların listesine ulaşabilirler. Bu listeden tek tek tüm verilere erişim sağlanabilmektedir. Veri bilimi konusunda çalışan araştırmacılar otomatik olarak “Scrapping” yöntemleri ile siteden verileri “Vaka Arşivi” sayfasındaki liste elemanlarını kullanarak alabilirler. Sistem “Scrapping” yapılabilmesi için ddos ataklarına karşı savunmasız bırakılacaktır. Bu yüzden isteklerinizin arasında bir müdddet beklemeniz herkesin verilerden en iyi şekilde faydalanabilmesini sağlayacaktır. Sisteme yakın zamanda en güncel verileri “Scrapping” yapmadan indirebileceğiniz bir özellik eklenecektir.

Aşağıdaki resimde sistem üzerindeki örnek bir veri gösterilmektedir. Bu veri üzerinde;

  • Hasta Kodu: Her hastaya özgü belirlenmiş bir koddur. Veritabanında her hastaya ait birden fazla veri olduğu için önemli bir belirteçtir.
  • Semptomların Başlama Tarihi: Bu bölüme hastanın ilk semptomları göstermeye başladığı tarih veya bilinmiyorsa hastaneye yatış tarihi verilmiştir.
  • Görüntüleme Tarihi: Görüntülemenin (Röntgen veya CT) yapıldığı tarihi belirtir.
  • Görüntüleme Tipi: Görüntülemenin tipini ve kullanılan görüntüleme eksenini belirtir.
  • Yaş, Cinsiyet, Hastane, Konum, Mevcut Sağlık Durumu ve Klinik Notlar bölümündeki verilerin anlamı açıkça belirtilmiştir.
  • Görüntüler jpg, jpeg, png, gif, bmp, dcm veya tif formatında olabilir. Her bir kayıt tek bir görüntü içermektedir.

Örnek Hasta Kaydı